četvrtak, listopad 01, 2020
Vinarija, Vino
Najave događanja

Linkovi

Iz naše galerije slika...

MoslaVINA - Kutina 2020

 

 

 

Obaviještavamo Vas da, s obzirom na situaciju sa virusom COVID-19, nažalost, moramo otkazati MoslaVINA 2020, iznimno ćemo održati  ocjenjivanje vina članova udruge, više informacija pogledajte u nastavku.

 

Novosti
Obavijest vinogradarima 7.5.2015 - Savjeti

Sisačko-moslavačka županija
8.5.2015.Obavijest vinogradarima

Proteklih dana zabilježene su temperature zraka u vrijednostima 25 do 29°C, što uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje jačanju infektivnog potencijala pepelnice vinove loze (Uncinula necator), naročito u vinogradima gdje je prethodne vegetacije bila jaka zaraza s pepelnicom. Za zaštitu od pepelnice vinove loze predlažemo koristiti pripravke na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo).
U vinogradima s jakom prošlogodišnjom zarazom pepelnicom može se koristiti Karathane Gold 350 EC.

Na većini lokaliteta mladice vinove loze duže su od 10 cm. S prvim oborinama, u dnevnoj količini većoj od 10 mm, moguća je primarna infekcija s peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola).
Tijekom nadolazećeg vikenda meteorolozi najavljuju oborine pa obavještavamo vinogradare da prije najavljenih oborina izvrše tretiranje. Za preventivnu zaštitu od crne pjegavosti i peronospore vinove loze mogu se koristiti preventivni fungicidi na osnovi propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP) ili ditianona (Delan 700 WDG). U ovoj se fazi za zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače vinove mogu koristiti i sistemično-preventivni pripravci na osnovi fosetila (Mikal Flash, Mikal Premium F).

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr
 
Povratak

Copyright © 2009 Udruga vinogradara i voćara "Lujo Miklaužić" Kutina