četvrtak, listopad 01, 2020
Vinarija, Vino
Najave događanja

Linkovi

Iz naše galerije slika...

MoslaVINA - Kutina 2020

 

 

 

Obaviještavamo Vas da, s obzirom na situaciju sa virusom COVID-19, nažalost, moramo otkazati MoslaVINA 2020, iznimno ćemo održati  ocjenjivanje vina članova udruge, više informacija pogledajte u nastavku.

 

Novosti
Obavijest voćarima 15.5.2015 - Savjeti

Sisačko-moslavačka županija
15.5.2015.

Obavijest voćarima


Tijekom jučerašnjeg dana na području Moslavine zabilježeno je olujno nevrijeme s tučom. Na agrometeorološkim stanicama zabilježeno je 20 do 35 mm oborina što je uvjetovalo primarnu infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). U nasadima jabuka, stradalima od tuče, preporučujemo primjenu pripravaka na osnovi kaptana: Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG ili Kastor.
Budući da je zabilježena infekcija uzročnikom krastavosti jabuka u zaštiti preporučujemo primjenu sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Domark 40 ME, Fond 12 E, Difcor ili Scissor EC. Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka.

Za bolje zacjeljivanje nastalih oštećenja u voćnjacima, moguća je primjena energetskog biostimulatora (Poly-Amin ili Drin).
Veći učinak preporučenog tretiranja biti će ukoliko se ono provede u roku do 24 sata nakon zabilježene tuče. Primjenu biostimulatora moguće je ponoviti za 5 do 7 dana.

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) traje od 29. travnja, a let minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) bilježimo od 21. travnja. Veliku brojnost oba štetnika bilježimo u prvom tjednu svibnja. Za suzbijanje jabučnog savijača i minera predlažemo primjenu insekticida: Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 
Povratak

Copyright © 2009 Udruga vinogradara i voćara "Lujo Miklaužić" Kutina