petak, srpanj 10, 2020
Vinarija, Vino
Najave događanja

Linkovi

Iz naše galerije slika...

MoslaVINA - Kutina 2020

 

 

 

Obaviještavamo Vas da, s obzirom na situaciju sa virusom COVID-19, nažalost, moramo otkazati MoslaVINA 2020, iznimno ćemo održati  ocjenjivanje vina članova udruge, više informacija pogledajte u nastavku.

 

Novosti
Obavijest vinogradarima 11.6.2015 - Savjeti

Sisačko-moslavačka županija
10.06.2015.

Obavijest vinogradarima

Proteklih sedam dana bilježimo maksimalne temperature zraka u vrijednostima od 28 do 31°C, što pogoduje završetku cvatnje vinove loze.
Od 31. svibnja bilježimo noćne temperature zraka u vrijednostima iznad 12 °C što uz relativnu vlagu veću od 80 % pogoduje sporulaciji pjega, tako da se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi u vidu uljnih pjega sa sporulacijom na donjoj strani lista.

Za suzbijanje peronospore vinove loze nakon cvatnje predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Mikal flash, Mikal premium F, Azimut 80 WG, Ridomil gold combi 45 WG, Forum star, Melody duo WP, Acrobat, Galben F ili Fantic F.

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore prednost dajemo pripravcima: Acrobat MZ, Melody Duo WP ili Forum Star WP.

Visoke temperature zraka i visoka relativna vlaga zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze za čije suzbijanje predlažemo primijeniti: Crystal, Nativo WG, Domark ME, Collis, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Fond 12 E, Systhane 24 E, Topas 100 EC, Talendo ili Stroby.
Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa nakon cvatnje, moguća je primjena botriticida: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Botril 300 SC ili Pyrus 400 SC.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr


 
Povratak

Copyright © 2009 Udruga vinogradara i voćara "Lujo Miklaužić" Kutina